VŠB - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA
 
FAKULTA STROJNÍ
 
Katedra automatizační techniky a řízení
 
ul. 17. listopadu 15
708 33 OSTRAVA - PORUBA
 
Prezentační a výukový modul v prostředí Intranet/Internet pro analýzu a syntézu pomocí Delta transformace
 
Vedoucí BP: Doc. Ing. Miluše Vítečková, CSc. Vypracoval: Václav Chytil