- úvod
- seznam použitých symbolů s zkratek
- základní vlastnosti
- popis dynamických systémů pomocí delta modelů
- stabilita lineárních stacionárních dynamických systémů
- syntéza lineárních regulačních obvodů
- definiční  vztahy a základní vlastnosti
- zákadní slovník D-transformace
- použitá literatura
- download PDF verze