Obsah

1. Návrh datové struktury

1.1. Evidence plateb kurzu

1.2. Evidence publikační činnosti

1.3. Evidence údajů vědecké konference

1.4. Evidence ekonomické agendy

1.5. Evidence a řízení sportovní soutěže

2.Řešené problémy

2.1. Zkušenosti s českou verzí systému

2.2. Chyba při otevírání dotazu

2.3. Nevykreslení formuláře či sestavy

2.4. Uzamykání databáze

2.5. Číslování záznamů ve výstupní sestavě

2.6. Číslování záznamu s využitím vlastnosti Running Sum

2.7. Opakování záznamu v sestavě

2.8. Sestava s dynamickými grafickými prvky

2.9. Tisk mincovní výčetky

2.10. Oddělení dat od jejich zpracování

2.11. Podpora “inteligentních” formulářů

2.11.1. Určení data narození z rodného čísla

2.11.2. Vložení speciálního znaku pomocí tlačítka

2.11.3. Zajištení prvního velkého znaku u obsahu položky

2.11.4. Určení do kterého měsíce patří týden zadaného čísla

2.11.5. Povolení vkládat čísla nejvýše na jedno desetinné místo

2.11.6. Vkládání hodnoty pomocí nabídky hodnot

2.11.7. Změna přístupu k objektům formuláře

2.12. Podpora ladění aplikací

3. Literatura


Díl II.

1. Problémy se složitými dotazy

1.1. Nadměrné nároky na dotaz mohou způsobit chybný výsledek

1.2. Průběh vyhodnocení dotazu

1.3. Příliš složitý dotaz

2. Podpora ”inteligentních” formulářů

2.1. Automatická změna velikosti objektu

2.2. Doplnění nabídky o možnost ”Vše”

2.3. Zobrazení úvodního obrázku

2.4. Posloupnost otevírání formulářů

3. Podpora ”inteligentních” výstupních sestav

3.1. Skrývání položek a oblastí výstupní sestavy

3.2. Zajištění požadovaného počtu řádků

4. Řešení specializovaných problémů

4.1. Sledování úkolů pracovníků

4.2. Závislost významu položek na typu záznamu (7.3.1999)

4.3. Výpočet průběžných součtů (24.9.1999)


Návrat k hlavní nabídce