VŠB - technická univerzita
FAKULTA STROJNÍ
Katedra automatizační techniky a řízení
ul. 17. listopadu 15

708 33 Ostrava - Poruba

Prezentační a výukový modul pro oblast analýzy regulačních obvodů v prostředí Intranetu

Ostrava, 15.6.2000.

Ing. Renata Wagnerová

Kamil Minár

Vstup do výukového modulu