VŠB-Technická univerzita Ostrava
Fakulta strojní
Katedra automatizační techniky a řízení


Tvorba relačních databázových systémů

Radim Farana


Ostrava - 1999


Plný text učebnice (.pdf) .pdf


Obsah:

Úvod

5

1. Základní pojmy

7

2. Prostředí MS-Access

10

3. Analýza problému

17

4. Tabulky (Lab01)

20

5. Dotazy (Lab02)

29

6. Formuláře (Lab03)

42

7. Sestavy (Lab04)

55

8. Makra (Lab05)

62

9. Moduly (Lab06)

68

10. Bezpečnost systému (Lab07)

78

11. Replikace (Lab08)

83

12. Spolupráce aplikací (Lab09)

86

13. Výstup dat na web (Lab10)

92

Literatura

96


Zdrojové soubory:

Proposed files All files 1638kB ZIP Lab01 - Tables 17kB ZIP Lab02 - Queries 33kB ZIP Lab03 - Forms 65kB ZIP Lab04 - Reports 97kB ZIP Lab05 - Macros 104kB ZIP Lab06 - Modules 108kB ZIP Lab07 - Security 886kB ZIP Lab08 - Replication 302kB ZIP Lab09 - Other applications 23kB ZIP Lab10 - Internet 7kB ZIP


Číslo skladové: 1940

300

Určeno pro posluchače: 3. ročník Bc., 4. ročník Ing. FS
Autor: Ing. Radim Farana, CSc.
Katedra, institut: automatizační techniky a řízení

352

Název: Tvorba relačních databázových systémů
Místo, rok, vydání: Ostrava, 1999, 1. vydání
Počet stran: 100
Vydala: VŠB – TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA
Tisk: REPRONIS Jiří Němec
Nádražní 93, 701 00 Ostrava 1
Náklad: 200 ks
Tématická skupina: 17
Povoleno MK ČSR č. j. 21.514/79 ze dne 4. 12. 1979

ISBN 80-7078-706-6


© 2000 Radim Farana