Ukázka práce s objektem Session

  1. Přihlaste se do systému:
  2. Získejte data pro přihlášené uživatele:
  3. Odhlaste se:
  4. Odešlete neznámý požadavek:

zdrojová verze ASP stránky


Return to main page