<% Option Explicit On error resume next Dim objLDAP 'Pomocny objekt. Slouzi k zjisteni jestli muzu s LDAP pracovat Dim objOpenDS 'Objekt pro autentifikaci pres rozhrani IADsOpenDSObject Dim cName, cPass, cKontext 'Barva textu u jmena, hesla a kontextu Dim strName 'Zadane jmeno Dim strPass 'Zadane heslo Dim strKontext 'Zadany kontext Dim strConnString 'Prihlasovaci retezec Dim strObjectName 'Cela cesta k objektu ve stromu Dim strOut 'vystupni odpoved Dim bExit 'Je mozno pokracovat dale? %> Přihlášení do systému <% 'Pocatecni inicializace strOut = "" cName = "black" cPass = "black" cKontext = "black" strName = Request.Form("txtName") strPass = Request.Form("txtPass") strKontext = Request.Form("selKontext") bExit = FALSE 'Po odeslani formulare if Len(Request.Form("cmdSend")) then 'Odeslal jsem formular? 'Zkontroluju spravnost zadani polozek if Len(strName) = 0 then strOut = "

Zadej uživatelské jméno!!!

" cName = "red" bExit = TRUE end if if Len(strPass) = 0 then strOut = strOut & "

Zadej heslo!!!

" cPass = "red" bExit = TRUE end if if Len(strKontext) = 0 then strOut = strOut & "

Vyber kontext!!!


" cKontext = "red" bExit = TRUE end if Set objLDAP = GetObject("LDAP:") 'Overim dostupnost LDAP providera if IsEmpty(objLDAP) then bExit = TRUE strOut = strOut & "

Nepřísupný LDAP provider!!!


" strOut = strOut & "
Zkontrolujte připojení k síti a akci opakujte.

" end if 'Pokud probehla kontorla uspesne, muzu pokracovat smele dale if bExit = FALSE then 'Slozim prihlasovaci retezec select case strKontext case "Studenti" strKontext="ou=stu,o=fs" case "Zamestnanci" strKontext="ou=352,ou=kat,o=fs" 'Doladit, vice kateder ... end select strConnString = "LDAP://ldap.vsb.cz/cn=" & strName & "," & strKontext strObjectName = "cn=" & strName & "," & strKontext 'Pokusime se pripojit k danemu objektu Set objOpenDS = objLDAP.OpenDSObject(strConnString, strObjectName, strPass, &H200) if IsEmpty(objOpenDS) then strOut = strOut & "

" strOut = strOut & "" strOut = strOut & "

Nepodařilo se připojit k objektu!!!

Hlásíte se k objektu:
  " & strConnString & "
Hlásíte se k objektu jako:
  " & strObjectName & "

" else strOut = strOut & "

" strOut = strOut & "" strOut = strOut & "

Podařilo se připojit k objektu!!!

Hlásíte se k objektu:
  " & strConnString & "
Hlásíte se k objektu jako:
  " & strObjectName & "

" end if end if end if %>

Přihlašovací formulář

Zadej své přihlašovací jméno a heslo!Uživatelské jméno:
Heslo:
Kontext:


<% if bExit = TRUE then Response.Write "Upozornění
" & strOut else Response.Write "Výsledek
" & strOut end if %>