Ukázka činnosti JavaScriptu

Určení data poslední aktualizace aktuálního dokumentu